PHẢN HỒI FAN CUỒNG THÍM 7 ĐẾN VỤ ĐẠO VĂN


từ nay reblog toàn bộ bài chửi fan não tàn đường thất hihi. Đại Phong bị tủi nhục thì giới đam mỹ làm sao phải im lặng?

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: